ホームWorkQuản lý công việc hiệu quả với Yammer

Yammer là gì?

 Yammer là một mạng xã hội giúp bạn có thể kết nối đúng người, cho phép người dùng cộng tác bảo mật ở trong phòng ban, khu vực địa lý. Đồng thời, chia sẻ các thông tin giữa nhóm, tổ chức theo các dự án. Đồng nghĩa chỉ đồng nghiệp của bạn mới được gia nhập. Do đó, thông tin của bạn trên mạng xã hội Yammer sẽ được bảo mật, chỉ hiện thị với người dùng trong nhóm, tổ chức.

Yammer giúp bạn kết nối với đồng nghiệp, cuộc hội thoại, thông tin. Khai thác mang lưới sẽ giúp bạn đưa ra quyết định cũng như công việc được thực hiện.

Bạn không quan tâm tới sơ đồ của tổ chức, doanh nghiệp, ứng dụng Yammer tập hợp mọi người chia sẻ với mục đích chung là cộng tác để xảy ra kể cả khi mọi người đang di chuyển.

Ứng dụng Yammer cho phép mọi người có tiếng nói và giúp bnaj có thể nắm bắt được cơ hội nhằm vượt lên trên bản mô tả của công việc và chia sẻ ý tưởng đó với đồng nghiệp, công ty để công ty tiến lên phía trước.

Kích hoạt mạng xã hội Yammer cho doanh nghiệp

 Để có thể kích hoạt Yammer cho doanh nghiệp, bạn cần xem qua tùy chọn của bạn:

  • Bạn là một khách hàng đã có thỏa thuận với Microsoft Enterprise, thì bạn kích họa được mạng xã hội Yammer miễn phí. Thỏa thuận này phải kèm theo mua giấy phép có đầy đủ các điều kiện, ví dụ như gói Office 365 Enterprise E3, E4 thì bạn có đầy đủ tư cách kích họa được Yammer cho người dùng. Khách hàng có đủ điều kiện cần phải làm việc với bên dại diện của bộ phận dịch vụ mạng xã hội Yammer để có thể bắt đầu kích hoạt, chỉ định người quản lý đã xác nhận, người quản lý cộng đồng nhằm quản lý mạng này cho doanh nghiệp mình.
  • Khi bạn chưa phải là khách hàng thì doanh nghiệp của bạn cần đăng ký và sử dụng mạng Yammer Basic. Bạn cần tìm hiểu về gói và giá cả của Yammer nhằm giúp bạn có thể bắt đầu.

 Khởi động nguồn cấp tin tức SharePoint:

 Nguồn cung cấp tin tức SharePoint được dùng làm tùy chọn các mặc định đối với trải nghiệm trên mạng xã hội của Office 365 tuy nhiên hiện nay, đã tắt cắc mặc định. Khi bạn muốn dùng nguồn cấp tin tức SharePoint thì bạn lại bật nguồn cấp đó tỏng trung tâm phần quản trị SharePoint Online. Khi bạn bật nó xong, thì cả nguồn cấp tin tức, Yammer sẽ xuất hiện tại công cụ khởi động của ứng dụng. Do đó, bạn sẽ là người quản trị toàn cục để có thể thực hiện các thay đổi.

  1. Đăng nhập Ofice 365 với tài khoản của công ty, trường học.
  2. Nhấp quản trị rồi nhấp SharePoint.
  3. Chọn Thiết đặt.
  4. Vào nguồn cấp tin tức SharePoint, nhấp vào bật.
  5. Chọn lưu.

 Các thay đổi doanh nghiệp với Yammer

 Thế giới luôn thay đổi và mọi công ty đều nhận thấy rằng cần phải có cách thức làm việc theo nhóm để đưa công ty phát triển. Ở ứng dụng Yammer, chúng đã giúp khoảng 20.000 công ty trong đó có 85% là nằm trong danh sách 500 của Forture – hành trình làm việc xã hội. Hãy cùng cộng tác, tham gia, đổi mới cách làm việc với Yammer trên mọi bước đường.

  • Đẩy mạnh năng suất bằng cách cộng tác nhóm: làm tăng doanh thu, quy trình làm việc hiệu quả và dịch vụ khách hàng một cách tốt nhất.
  • Thu hút được nhân viên
  • Thúc đẩy sự sắc bén trong kinh doanh: Đổi mới mặt hàng, sản phẩm mới, thích ứng tốt trên thị trường. Ứng dụng Yammer sẽ tăng được sự nhạy bén trong kinh doanh thông qua việc truyền thông nhằm giúp công ty đi trước 1 bước. Để đổi mới, thích ứng cũng như đối phó với các thay đổi, xây dựng trên nền văn hóa của Yammer.

 Tính năng của Yammer

 Làm việc cùng nhau trong Yammer – một môi trường làm việc rất linh hoạt và hỗ trợ nhau để nhóm hoàn thành tốt công việc ở mọi lúc và mọi nơi. Thảo luận, chia sẻ thời gian, hướng đi và thu thập các phản hồi …

Tạo nhóm: Tạo nhóm dễ dàng trong vài giây dành cho dự án, mối quan tâm. Bên cạnh đó có thể mời thành viên tham gia nhóm mà không cần phải thông qua người quản trị.

Thông báo: Bạn dễ dàng chia sẻ thông báo cho mọi người dùng trong nhóm để họ có thể cập nhật ngay nội dung thông báo đó. Người quản trị sẽ được dùng quyền ghim bài viết để nhóm dễ khám phá.

Khám phá nhóm liên quan: Bạn có thể thêm, ưu tiên nhóm liên quan tới nhóm của bạn dã gia nhập để các đồng nghiệp khám phá được các hội thoại, nội dung, người có liên quan.

Nhóm bên ngoài: Bạn có thể mời đối tác, khách hàng, nhà cung cấp để tham gia vào nhóm mà bạn tạo lập để họ nhanh chóng có thể truy cập các thông tin mà họ cần.

Tìm kiếm ở trong nhóm: Đây là tính năng nhằm xác định nội dung và hội thoại.

Ngăn dẫn hướng nhóm: Tìm và chuyển đổi một cách dễ dàng giữa nhóm dự án, đội nhóm liên quan nhất tới bạn.