ホームWorkQuản lý công việc hiệu quả với Podio

Podio là gì?

 Podio là mạng xã hội được các doanh nghiệp sử dụng bởi có chức năng về quản lý dự án. Người sử dụng công cụ Podio sẽ được cung cấp hồ sơ cá nhân và liên kết tới các đồng nghiệp như trưởng bộ phân, người quản lý dự án, người quản lý trực tiếp, giám đốc.

Ứng dụng như email nội bộ, chat, danh bạ, quản lý tác vụ, lịch đều được tích hợp trong công cụ này.

Đặc biệt, ở công cụ này có tính năng tùy biến. Bạn sẽ có cơ hội xây dựng ứng dụng riêng với cách dùng trình Podio App Builder. Công cụ Podio sẽ cung cấp cho người dùng 3 phiên bản là Podio Lite có thể hỗ trợ tối đa được 5 người dùng, còn Podio Teams, Podio Business thì hỗ trợ cho doanh nghiệp hay nhóm làm việc theo quy mô lớn.

Podio hỗ trợ làm việc theo nhóm, cho phép những người trong nhóm, tổ chức có thể liên lạc với nhau, giúp bạn có thể quản lý và xử lý dự án một cách rất linh hoạt dù bạn ở bất kỳ thời gian nào và bất cứ ở nơi đâu.

Podio hỗ trợ cho việc liên lạc, cung cấp thông tin liền mạch và nhanh chóng trong hoạt động để nhóm làm việc hiệu quả, cho phép người tổ chức có thể theo dõi được các công việc trong công cụ dễ dùng. Việc hợp tác và phối hợp giữa các doanh nghiệp trở nên dễ thực hiện hơn với công cụ Podio làm việc quản lý công việc, dự án cùng mối quan hệ với khách hàng trở nên tốt đẹp và thú vị.

Tính năng chính của công cụ quản lý Podio:

Tính năng chính của Podio xây dựng trên tiêu chí linh hoạt, giúp doanh nghiệp dùng Podio hiệu quả hơn. ứng dụng thiết kế nhằm phối hợp một cách chặt chẽ của các tổ chức có phong cách và giao diện thân thiện hơn với người dùng.

Về môi trường làm việc

Với môi trường làm việc này làm cho nhóm, doanh nghiệp làm việc một cách hiệu quả với mục tiêu chung. Các thành viên trong nhóm, doanh nghiệp đó không bị giới hạn về tổ chức. Ai cũng được đưa vào nhóm để có thể làm việc, quản lý ví dụ như nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư …

Môi trường làm việc có sự riêng tư

Thành viên được giới hạn theo lời mời. Tồn tại trong môi trường làm việc này sẽ không công khai nếu họ không được mời vào nhóm.

Ứng dụng công cụ Podio tổng hợp

Công cụ này có rát nhiều các ứng dụng nhỏ như ứng dụng quản lý tiếp thị, quản lý dự án, CRM, hỗ tợ CNTT, tuyển dụng, nhân sự hay người dùng nhằm tự xây dựng cho mình ứng dụng riêng.

Nền tảng website

Bạn có thể biến các ứng dụng thành mẫu web từ website của doanh nghiệp.

Chia sẻ công cụ Podio

Nó cho phép người sử dụng có thể trao quyền truy cập tới mục đơn của ứng dụng Podio cho người dùng mà họ không phụ thuộc trong môi trường làm việc hay có đang dùng tài khoản Podio hay không.

Chuỗi hoạt động

Giúp làm giảm đi thời gian liên lạc bằng thư điện tử ở dưới dạng CC, sẽ tăng được sự minh bạch, thông tin được chia sẻ với chuỗi hoạt động trong ứng dụng Podio.

Trạng thái công việc

Đưa ra câu hỏi, xử lý các công việc với trạng thái được đăng trên Podio Workspace. Trạng thái được đăng tải gồm có hình ảnh, chữ, đường dẫn, tệp đính kèm.

Bình luận

Nội dung bình luận của bạn sẽ được chia sẻ, phản hồi một cách nhanh chóng. Bình luận đó gồm hình ảnh, chữ, đường dẫn, tệp đính kèm.

Nhắn tin

Chia sẻ đoạn nhắn tin gồm hình ảnh, chữ, đường dẫn, tệp tin. Cuộc trò chuyện này có thể diễn ra 1:1 hoặc là theo nhóm.

Chia sẻ các tệp tin

Người dùng ứng dụng Podio sẽ được chia sẻ tập tin ở bất cứ nơi nào dưới dạng gửi tin nhắn, chia sẻ trạng thái, đính kèm nhiệm vụ hay bất cứ điều gì mà bạn có ở trong Podio. Tính năng này giúp bạn bổ sung được ngữ cảnh kinh doanh trong tệp tin.

Nhập và xuất dữ liệu

Bạn có thể nhập và xuất dữ liệu vào trong ứng dụng Podio bởi ứng dụng này hỗ trợ phần mềm Exel giúp việc nhập và xuất diễn ra nhanh chóng.

Tìm kiếm hiệu quả, thông minh

Chức năng tìm kiếm của công cụ Podio giúp tìm tệp tin, nội dung … trong môi trường làm việc cá nhân một cách nhanh nhất.

Lịch điện tử của cá nhân

Lịch này sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với thời gian biểu bạn đang cần. Đang ở chế độ xem nhỏ giúp hiển thị được lịch họp, nhiệm vụ công việc sắp hết hạn trong tương lai, bổ sung các dự án, mục tiêu khác và bạn cần cần chịu trách nhiệm đến khi chế dộ xem ở toàn màn hình có thể xem mọi thứ.

Số liên lạc

Số liên lạc cùng thông tin mà bạn đang hợp tác sẽ hiện thị và các liên lạc này nằm ở cùng vị trí. Danh bạ số liên lạc giúp bạn dễ dàng tiếp cận tới chuyên gia hoặc bạn có thể nhập số và thực hiện cuộc gọi.