ホームWorkQuản lý công việc hiệu quả với GanttProject

Nếu bạn quản lý các dự án thì công cụ GanttProject là một trở thủ đắc lực không thể thiếu. Ứng dụng này được quản lý trên mã nguồn mở miễn phí tạo vào năm 2003 và có nhiều bản nâng cấp hơn cho tới nay.

ứng dụng GanttProject giúp bạn tạo cũng như tổ chức nhiệm vụ, tạo thời gian và dạng đồ thị theo dạng PERT và Gantt, xuất báo cáo ở dạng HTML, PDF.

GanttProject là gì?

GanttProject là mã nguồn mở miến phí ứng dụng phổ biến trong đồ họa được thực hiện trên Java, thiết kế từ các bù đắp được dùng cho việc quản lý các dự án cũng như lập kế hoạch bằng biểu đồ Gantt.

Đây là ứng dụng rất dễ thực hiện, nó cho phép bạn tùy chỉnh thay đổi khi bạn cài đặt. Ứng dụng này thay thế cho Microsoft application . Ở đây, người dùng có thể phá vỡ dự án trở thành tasksWith ứng dụng, bạn có thể phá vỡ dự án để nó trở thành nhiệm vụ và thu hút được các ràng buộc phụ thuộc vào các nhiệm vụ, đồng thời cần phải xác định được mốc thời gian để có thể quản lý được nhiều nguồn tài nguyên.

Nhiệm vụ có chi phí, điền vào mẫu, ưu tiên, ghi chú văn bản, màu sắc và lĩnh lực mà người sử dụng định nghĩa.

Bên cạnh đó, GanttProject cho phép bạn đưa ra nguồn nhân lực nhằm làm việc va tạo ra biểu đồ PERT từ loại biểu đồ Gantt để đọc và xem cũn như lưu bảng xếp hạng theo đạng PDF, HTML, PNG và dùng loại khác hạn chế hay thêm độ trễ.

Tính năng hấp dẫn và thú vị của GanttProject đó là khả năng có thể dùng 1 cấu trúc để phân chia công việc đó cho tổ chức. Một cây phân cấp được dùng để hiện thị tiến độ, chi phí, ngày của nhiệm vụ cấp thấp hơn. Đặc biệt hơn là bạn có thể làm ẩn đi nhiệm vụ được cho là quan trọng và bí mật của nhiệm vụ sụp đổ để có thể tóm tắt và so sánh được tình trạng của dự án trong thời gian hiện tại so với kế hoạch mà bạn tạo trước đó  bằng cách lập ra baselines.

Nhận thấy, phần mềm GanttProject được viết trên tất cả các ngôn ngữ lập trình Java, dùng công nghệ là Java Swing giúp tạo ra giao diện thân thiện cho người sử dụng đồ họa của nó. Phần mềm GanttProject được dịnh sang nhiều ngôn ngữ khác nhau (trên 20 ngôn ngữ).

Do được biết trên ngôn ngữ Java nên đây là dự án dựa trên nền tảng độc lập và hỗ trợ với bất cứ hệ điều hành có Java Runtime Environment có sẵn, nó gồm tất cả bản phân phối Linu/ GNU và hệ điều hành Mac OS X, Microsoft Windows.

Phần mềm này được ứng dụng thành công trên máy tính 32 bit và 64 bit.

GanttProject có gì mới với phiên bản 2.6.3 này:

 • Phần mềm với phiên bản 2.6.3 được cập nhật bảo trì của Brno phát hành và có sẵn để bạn có thể tải về.
 • Xuất hiện vài sửa lỗi, chúng tôi đã cố định vài CSV, MS Project cho vấn đề về nhập và xuất khảu cũng như các tàn dư ma gây phiền nhiễu làm công việc bị sụp đổ.
 • Có rất nhiều dịch cập nhật, nhờ bản dịch tuyệt vời của chúng tôi tình nguyện viên và các dịch vụ dịch thuật Crowdin! GanttProject 2.6.3 được hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn dịch sang 25 ngôn ngữ. Lưu ý rằng chúng tôi được quốc tế Sortavala theme xuất khẩu PDF, vì vậy bây giờ bạn sẽ có thể gửi một báo cáo với Taches thay vì công việc trong danh sách công việc cho các đối tác nói tiếng Pháp và in tên của Encargado làm proxecto thay vì quản lý Dự án những người nói Gallegan.

GanttProject có gì mới với phiên bản 2.0.8 này:

 • GanntProject xuất khẩu nhiệm vụ kết nối với web sang dạng HTML và PDF.

Tính năng của GanttProject:

So với các phần mềm quản lý công việc dự án khác, thì phần mềm GanttProject thiết kế xem xét nguyên tắc KISS.

Tính năng đặc trưng nhất của GanttProject là quản lý dự án theo dạng biểu đồ Gantt lập kế hoạch công việc, quản lý tài nguyên dùng biểu đồ phụ tải nguồn lực.

Tính năng:

 • Tạo ra các kết cấu để phân chia dự án, công việc.
 • Nhiệm vụ phụ thuộc và cấp bậc.
 • Biểu đồ Gantt
 • Thế hệ cảu PERT Chart
 • báo cáo theo dạng HTML và PDF.
 • Được dịch ra 20 ngôn gữ.
 • Dịnh dạng tệp tin dự án là XML.
 • Resource tải chart.
 • MS Project nhập và xuất khẩu với định dạng tệp tin là MSPDI, MPX.
 • Trao đổi các dữ liệu với ứng dụng trên bảng tính.